Caesarstone -20%
Læs mere
Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Dit privatliv er vigtigt for Granitop, lige som det er vigtigt at overholde al gældende lovgivning og alle bestemmelser vedrørende persondata, som vi har lov til at indsamle om dig, når du besøger vores websted på adressen granitop.dk. Når du besøger vores websted giver du samtykke til, at vi indsamler og bruger dine oplysninger i henhold til nærværende persondatapolitik.

Med nærværende persondatapolitik vil vi forsøge at forklare dig, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvilke rettigheder du har til beskyttelse af dine oplysninger. Persondatapolitikken gælder kun for vores websted og dets besøgere, og gælder ikke for oplysninger, som indsamles ad andre kanaler.

Databehandler for dine data er Granitop OÜ

virksomhedens registernummer: 14191239

e-mail:

telefonnummer: (+45) 50 29 67 05

Vi indsamler og behandler oplysninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018.

Indsamling og brug af data

Disse data indsamler vi

De indsamlede oplysninger omfatter dels oplysninger, som du bevidst og aktivt videregiver ved brug af vores ydelser eller deltagelse i vores kampagner, men også alle de oplysninger, som dit udstyr afsender for at få adgang til vores produkter og ydelser.

De oplysninger, vi indsamler, indeholder oplysninger, som du bevidst har delt med os ved benyttelse af vores ydelser eller kampagner, samt oplysninger, som dit udstyr automatisk sender til os.

Dine persondata kan nå frem til os på følgende måder:

 • Hvis du kontakter os via telefon, e-mail, kontaktformular, priskalkulator eller onlinesamtale
 • Hvis du surfer på vores websted granitop.dk
 • Hvis du kommenterer, liker eller deler en post på vores sociale medier
 • Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Hvis du kommenterer posts på vores websted

Typer af oplysninger, der indsamles

Persondata

Vi anmoder kun om personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til dig. Når du kontakter os eller besøger vores websted, er det muligt, at du deler følgende data med os:

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Samtalehistorik mellem dig og os
 • Oplysninger om din browser og IP-adresse

Logfiler

Vores websted granitop.dk gemmer logfiler om sine besøgende. Følgende kan indgå i de indsamlede oplysninger:

 • Type af udstyr, der anvendes
 • Internetprotokol-adresse (IP-adresse)
 • browsertype
 • Internetudbyder (ISP)
 • Dato og klokkeslæt for besøg af websted
 • På hvilken side du er kommet ind på webstedet, og hvilken side du har forladt webstedet fra samt antallet af klik og andre aktiviteter på webstedet

Informationen i logfilerne anvendes til analyse af trends, administration af webstedet, overvågning af aktiviteterne for de besøgende på webstedet samt til indsamling af demografiske data. De modtagne data er ikke beregnet på identifikation af personer, og det er ikke muligt at anvende de indsamlede data til identifikation af personer.

Cookies

Som de fleste bruger også granitop.dk cookies. En cookie er helt konkret en tekstfil, som ved besøg på et websted gemmes på brugerens udstyr. Ved hjælp af cookies måles og gemmes præferencer, regionale bestemmelser, valg ved brug af ydelser osv.

Hvis du ønsker det, kan du afvise brug af cookies i browserens indstillinger, men i så fald kan det være, at den ydelse, du tilbydes, og/eller brugeroplevelsen på siden vil være indskrænket.

Cookies omfatter både permanente cookies og såkaldte “session cookies”. Permanente cookies forbliver på din computer eller på din mobile enhed også efter, at du har lukket browseren eller computeren. Session cookies slettes derimod straks efter, at du lukker browseren.

Efter deres formål kan cookies opdele på følgende måde:

Nødvendige cookies. Session cookies, hvis formål det er at gøre det muligt for dig at bruge de ydelser, der tilbydes på vores websted. Disse cookies hjælper med at identificere brugerne og undgå ondsindet anvendelse af brugerkontiene. Uden disse cookies kan vi ikke tilbyde dig de ydelser, du ønsker.

Orienteringscookies. Disse cookies fastslår, om brugerne har accepteret brugen af cookies på webstedet.

Funktionalitetscookies. Disse cookies gør det muligt for din browser at huske valg, som du foretager ved brug af webstedet, f.eks. ved at gemme loginoplysninger eller sprogvalg. Formålet med disse cookies er at give dig en mere personlig oplevelse og at undgå, at du skal indtaste dine præferencer endnu en gang.

Sådan bruger vi oplysningerne

Den indsamlede information kan vi bruge for at opnå forskellige formål, herunder:

 • Til vedligeholdelse, administration, udvikling, tilpasning og udvidelse af vores websted
 • Til indsamling af statistik, så vi kan tilbyde bedre ydelser og/eller tilbud, samt til at forstå og analysere de besøgendes opførsel på vores websted
 • Til identifikation af dig via telefon, sms eller e-mail
 • Til afsendelse af information til dig og til at anmode dig om feedback
 • Til at undgå snyd og til beskyttelse af vores websted
 • Til at gøre det muligt for os at være i kontakt med dig via de sociale medier
 • Til at gøre det muligt at læse vores samtalehistorik, så vi hurtigere kan give dig passende rådgivning
 • Til at forbedre kvaliteten af vores ydelser og tilbyde mere effektive løsninger, når du surfer på vores websted
 • Til at udvikle nye produkter og ydelser og forbedre deres funktionalitet
 • Til at lette og fremme interaktionen mellem os, når du tager kontakt til os
 • Til andre formål F.eks. til at analysere data, undersøge trends og vurdere effektiviteten af vores kampagner.

I hvilke tilfælde er der mulighed for, at vi deler dine data?

 • Vi kan dele eller videregive dine persondata i forbindelse med ejerskifte, fusion, salg af aktiver i vores virksomhed eller som led i en refinansiering eller overtagelse. Vi vil oplyse dig om videregivelse af dine persondata, samt i tilfælde af, at de underlægges en anden persondatapolitik.
 • Vi kan dele dine data med vores partnervirksomheder, når vi kræver af dem, at de overholder nærværende persondatapolitik. Partnervirksomheder omfatter vores moder- og datterselskaber, partnere i søstervirksomheder eller virksomheder, som vi ejer.
 • Vi kan dele dine persondata med vores forretningspartnere med henblik på at tilbyde dig bestemte produkter, ydelser eller kampagner.
 • Med dit samtykke kan vi videregive dine persondata til et hvilket som helst formål.
 • Vi er forpligtet til at videregive dine persondata, såfremt lovgivningen kræver det. I god tro kan vi også videregive dine data med henblik på at efterleve forpligtelser, der følger af lovgivningen, forsvare vores rettigheder eller ejendom, forhindre eller sikre mulige lovovertrædelser, som er forbundet til brugen af vores ydelser, samt med henblik på at understøtte sikkerheden for brugerne af vores ydelser.

Opbevaring af dine persondata

Virksomheden opbevarer kun dine persondata så længe, som det er nødvendigt med henblik på at opnå de formål, der fremgår af nærværende persondatapolitik. Vi opbevarer og anvender dine persondata i den udstrækning, som er nødvendig med henblik på at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. hvis vi er forpligtet til at gemme dine oplysninger for at overholde gældende lovgivning), med henblik på bilæggelse af tvister og med henblik på ikrafttrædelse af vores juridiske aftaler og bestemmelser.

Virksomheden gemmer også logfiler med henblik på intern analyse. Logfilerne gemmes almindeligvis i kortere tid, bortset fra i tilfælde, hvor disse oplysninger bruges til styrkelse af sikkerheden eller forbedring af vores ydelser, eller såfremt vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at gemme dem i længere tid.

Behandling af børns oplysninger

Ingen af vores produkter eller ydelser er beregnet til børn under 13 år, og vi indsamler ikke bevidst data om børn under 13 år. Hvis der kan rejes tvivl om, hvorvidt vi behandler oplysninger, der tilhører et barn under 13 år, vil vi fjerne en sådan persons oplysninger fra alle vores databaser.

Dine rettigheder til beskyttelse af dine data

Du har altid ret til at afvise at dele dine data med os under forudsætning af, at du er klar over, at det kan påvirke din oplevelse af vores websted. Hvis du beslutter dig for at afvise at dele dine data med os, betyder det ikke, at vi behandler dig dårligere. Hvis du videresender persondata til os, forstår du, at vi indsamler, gemmer, anvender og videregiver disse i henhold til nærværende persondatapolitik. Du har ret til at kræve detaljerede oplysninger om de data, vi indsamler om dig.

Når vi modtager persondata om dig fra tredjepart, beskytter vi disse i henhold til nærværende persondatapolitik og lovgivningen i Republikken Estland. Hvis du selv deler persondata, der tilhører tredjepart, bekræfter du hermed, at du har både ret og tilladelse til dette.

Selv hvis du tidligere har givet samtykke til at dele dine persondata med os med henblik på markedsføring, har du stadig ret til at ændre holdning. Du har altid ret til at ophøre med at kommunikere med os og til at kræve, at dine oplysninger fjernes fra vores databaser. Fra tid til anden kan vi også bede om oplysninger om dig med henblik på at fastslå din identitet. Hvis du finder, at de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, er upræcise, forældede, mangelfulde, uvigtige eller fejlagtige, beder vi dig om at tage kontakt med os på e-mail: eller på telefon (+45) 50 29 67 05. Vi gør alt, vi kan, for at udbedre upræcise, mangelfulde, fejlagtige eller forældede data.

Hvis du mener, at vi har overtrådt gældende persondatalovgivning og ønsker at fremsætte en klage, beder vi dig om at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der findes i dette dokument, og fremsende alle oplysninger om en sådan overtrædelse. Vi vil straks undersøge din klage og besvare den skriftligt, herunder med resultatet af undersøgelsen samt med de skridt, vil tager for at finde en løsning på din klage. Du har endvidere ret til at henvende dig til tilsynsmyndighederne eller til datatilsynet.

Rettigheder til persondatabeskyttelse i GDPR

Vi ønsker at være helt sikre på, at du er bekendt med alle dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse. Alle brugere af vores websted har ret til følgende betingelser:

 • Ret til adgang – du har ret til at kræve kopier af dine persondata.
 • Ret til korrigering – du har ret til at kræve, at vi udbedrer data, der efter din mening er upræcise. Du har også ret til at kræve, at vi kompletterer data, som efter din mening er mangelfulde.
 • Ret til sletning – på visse betingelser har du ret til at kræve, at vi sletter dine persondata.
 • Ret til at begrænse behandlingen af data – på visse betingelser har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine persondata.
 • Ret til at bestride retten til at bruge persondata – på visse betingelser har du ret til at bestride, at vi bruger dine persondata.
 • Ret til overføring af data – på visse betingelser har du ret til at kræve, at vi videresender alle indsamlede data til en tredjepart eller direkte til dig.

Sikkerheden for dine persondata

Sikkerheden for dine persondata er af stor betydning for os, men du skal tænke på, at ingen form for informationsudveksling via internettet eller elektronisk opbevaringsmetode er 100 % sikker. På trods af at vi gør alt, vi kan, for at beskytte dine data, kan vi ikke garantere, at de er fuldstændigt sikre.

Granitop anvender alle metoder, som man med rimelighed kan forlange, med henblik på at garantere, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik og Republikken Estlands lovgivning. Dine data bliver ikke videregivet til nogen organisation eller stat, bortset fra hvis der er vægtige grunde til det, og der er sikkerhed for, at dine data behandles på sikker vis.

Henvisninger til andre websteder

På vores websted kan der findes links til websteder, der ikke tilhører os. Hvis du trykker på en tredjeparts link, ledes du videre til denne tredjeparts websted. Vi anbefaler indtrængende, at man orienterer sig om persondatapolitikken på de websteder, man besøger.

Vi har ingen kontrol over websteder, der tilhører tredjeparter, og påtager os intet ansvar for deres indhold, persondatapolitik, tilbudte ydelser eller andre forhold.

Opdateringer af persondatapolitik

Ved behov har vi ret til at foretage ændringer i nærværende dokument om persondatapolitik. Efter en opdatering af persondatapolitikken ændrer vi datoen for sidste opdatering, der findes i slutningen af dokumentet. Hvis du også besøger og bruger vores websted efter en sådan opdatering af persondatapolitikken, betragter vi det som et stiltiende samtykke til disse ændringer.

Sidst ændret den 2. marts 2023