Caesarstone -20%
Læs mere
Kunststen som materiale til bordplader

Kunststen som materiale til bordplader

Sten er kendt og værdsat som materiale til bordplader. Granit og marmor, som er blevet brugt igennem århundreder, har dog visse egenskaber, som gør, at disse stensorter alligevel ikke er egnede til alt. Således har behovene hos ejere, arkitekter og indretningsdesignere ført til anvendelse af forskellige fremgangsmåder til fremstilling af kunststen. Naturstenenes dannelsesproces er kompliceret og ukontrollabel, materialet er ikke altid fejlfrit og kan indeholde mikrosprækker, løse sedimenter eller luftbobler. Ved sten kunstigt skabt af mennesker søger man derfor at holde fremstillingen så ensartet som muligt, og derfor er kvartssten og terrazzo-sten (også kendt som kompositsten, kunstmarmor, cementmarmor og terrazzomarmor) mere ensartede i kvaliteten.

De væsentligste forskelle mellem kvartssten og terrazzosten

Hovedkomponenterne til fremstilling af kvartssten er naturlig siet og renset kvarts, dvs. siliciumdioksidkrystaller (SiO2), som blandes med farvestoffer og tilsætningsstoffer til forbedring af de tekniske egenskaber. Den færdige blanding passerer er vakuumkammer med vibrationer og trykkes til en plade (på engelsk slab) under et tryk på omkring 100 tons. Pladerne fortsætter til varmebearbejdning, hvorefter de kalibreres og bearbejdes (som regel ved polering). Processen afsluttes med en automatiseret kvalitetskontrol og oplagring.
Almindeligvis bestemmes kvartsstenens pris og kvalitet hovedsagelig af komponenternes kvalitet og af, hvor indviklet mønsteret er. Forenklet kan man sige, at jo mere ensartet og finkornet kvartssandet er, desto bedre bliver resultatet.

Terrazzo Perlato Royal kunstmarmor

Terrazzosten opdeles grundæggende i to kategorier, hvor hovedmaterialet i begge tilfælde er knust natursten, men hvor der som bindemiddel anvendes såvel cement som harpiks. Til forskel fra kvartsstenens fremstillingsproces fremstilles der ikke stenplader, men derimod blokke. I en stor kasseform efterlignes naturens processer, og efter 28 dages eller længere “modning” (engelsk aging) skæres materialet til skiver (slabs) efter hærdningen. Til sidst i fremstillingsprocessen får pladerne deres finish.

Terrazzomarmor er hurtigt blevet populært som materiale til bordplader, vindueskarme og trappetrin, og eftersom beigegrå er den seneste tids modefarve, efterspørges sådan kunststen stadigt mere.

For og imod terrazzomarmor

Plusser:

+ Ressourcebesparende – eftersom der ved brydning af natursten og opskæring af blokke og slabs i fabrikkerne opstår skærver, og langtfra alle slabs er af tilstrækkelig god kvalitet, kan produktionsresterne anvendes til fremstilling af kunststen.

+ Eftersom fremstillingsprocessen styres af mennesker, kan stenpladens mekaniske egenskaber være bedre end naturstenens.

+ Terrazzosten er ligesom kvartssten mere ensartet i farve og tekstur, især hvor der til fremstillingen er anvendt mere finkornede stenstumper og -splinter.

+ Ved blanding af forskellige materialer kan nye og særprægede designløsninger opnås.

+ Terrazzosten har en temmelig konkurrencedygtig pris sammenlignet med dyrere marmor- og granitsorter samt kvartssten.

Minusser:

– Materialets egenskaber afhænger i høj grad af udgangsmaterialets kvalitet og egenskaber. Når en terrazzoplade indeholder en stor andel af for eksempel Carrara-marmor eller tilsvarende “blødere” sten, svarer dens opsugningskoefficient og modstandsdygtighed mod tilsmudsning til naturstenens. Uanset det til fremstillingen anvendte bindemiddel (harpiks eller cement) tenderer den bearbejdede overflade til at være fugtfølsom og sart som marmor.

– Materialeforbruget ved fremstilling af bordplader, vindueskarme og trappetrin (ved opskæring af slabs) ligger over gennemsnittet, eftersom de tyndere plader kan knække ved savning, fræsning og bearbejdelse af kantprofilet.

Terrazzo Perlato Royal

Anvendelse af kunststen til design af hjemmet

En vel gennemtænkt renovering og et bekvemt og smukt hjem er ikke blot en investering til forbedring af beboernes velbefindende, dermed kan også ejendommens værdi hæves. Derfor vokser efterhånden folks interesse i interiør, design og (bygge)materialer af god kvalitet.
Ved hjælp af kunststen – køkkenbord, spisebord, vindueskarme eller andet af såvel kvartssten som terrazzomarmor – kan enhver bringe en smule luksus ind i sin hverdag og nyde det moderne design, som det fornemme materiales glatte overflade og stenmestrenes håndværksmæssige kunnen muliggør.

Terrazzo Carrara 0-25 cement

Terrazzo Carrara 0/25 er en kunststen, som indeholder stykker af hvid marmor (Bianco Carrara C) i størrelsen 0-25 mm.

Terrazzo GV 0-25 cement

Terrazzo GV 0/25 er en kunststen, terrazzo eller såkaldt cementmarmor, som indeholder stumper af natursten med en størrelse på 0-25mm.

Terrazzo Perlato Royal

Terrazzo Perlato Royal er en beigeagtig terrazzo med lysere pletter, som indeholder naturstensstumper, farve- og bindemidler (harpiks).

Fior Di Pesco terrazzo-marmor

Terrazzo Fior Di Pesco er en grå kunststen, en terrazzo fremstillet af naturstensstumper, hvor harpiks er blevet anvendt som bindemiddel.

Calacatta kunstmarmor

Terrazzo Calacatta er en kunststen, som indeholder splinter og stykker af hvid Calacatta-marmor. I sammenligning med den anden terrazzo (Carrara 0/25) er marmorstumperne større og lokalt glasagtige. Det herfra kommende lysspil har gjort denne sten særlig værdsat blandt indretningsarkitekter og til dekorering af hjem.

Stift bekendtskab med stenmaterialerne, find køkkenbordets pris i prisberegneren og efterspørg gerne hos vor kundeservice også sådanne kunststen, som for øjeblikket endnu ikke findes på vor hjemmeside!

Terrazzo C248

Terrazzo Calacatta

Fior Di Pesco

GV 0/25