Caesarstone -20%
Læs mere
Særtilbud!

Særtilbud!

Rabat!

Slebet Azul Bateige-kalksten (20/30 mm) og poleret Harmonia Dolomites-kvartssten (30 mm) til halv pris!

-50% så længe lager haves.

Harmonia Dolomites kvartssten

Granitop arbejder videre!

Flere lande har iværksat undtagelsestilstand og særlige regler til begrænsning af udbredelsen af COVID-19 virus, dette påvirker i nogen grad også Granitops arbejde.
Vi har som vort vigtigste mål sat os at overholde trufne aftaler og sikre kunderne en betjening, der er så fleksibel og så god som muligt. Nu, hvor mange opholder sig mere hjemme end sædvanligt, er det særlig vigtigt, at ombygningen ikke trækker ud, og at vore kunder snarest muligt vil få glæde af deres nye køkkenbord!

Hvad er det vigtigt at vide om krisens konsekvenser?

* Granitops fabrik og produktionsmandskab arbejder efter normalplanen. Så længe, bevægeligheden ikke er indskrænket, når opmålere-montører frem til aftalt tid.

* Transport og montering er sikret, eftersom Granitops monteringshold for det meste befinder sig i samme land og ikke skal krydse nogen grænse.

* Vi har organiseret vort kontorarbejde således, at vi bremser udbredelsen af virus og beskytter vore medarbejderes og kunders helbred. Hele kundebetjeningsafdelingen arbejder hjemmefra, fysiske møder er nedbragt til et minimum, kurser og andre arrangementer er blevet udskudt.

* Ved møder med opmålere og montører beder vi om at undgå nærkontakt og at give hånd, ligeledes anbefaler vi at vaske hænder hyppigere end normalt og at anvende desinfektionsmidler (ligesom Granitops medarbejdere gør det).

* Vi kommunikerer gerne via e-post og telefon, ved behov gennem Skype eller videosamtaler.

Alle mulige kommende ændringer, som har betydning for fremstilling, salg og montering af Granitops køkkenborde, vil der blive givet separat meddelelse om.

Med ønsket om et godt helbred
Granitop